Voor het rioolzuiveringsbedrijf Delfluent heeft Topec op de locatie Houtrust in Scheveningen de vierde generator op rij geleverd. De MWM generatorsets leveren ieder 1200 kWe.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust is oorspronkelijk gebouwd in 1967 en eind jaren 80 en midden jaren 90 werd de fabriek op onderdelen aangepast aan de (milieu)eisen van die tijd. Toch was rond 2000 de zuiveringsinstallatie behoorlijk verouderd en niet meer in staat om de stroom afvalwater van Haagse huishoudens en bedrijven adequaat te zuiveren. AWZI Houtrust kon niet voldoen aan de strengere Europese eisen voor de verwijdering van stikstofverbindingen. Genoeg reden om deze afvalwaterzuiveringsinstallatie eens stevig onder handen te nemen. In 2007 en 2008 is AWZI Houtrust dan ook ingrijpend gerenoveerd.

Gedurende de afgelopen jaren heeft Topec vier gasgeneratoren geleverd. Deze generatoren worden ingezet om het methaangas dat vrijkomt vanuit de slibstromen uit het afvalwater, om te zetten in energie. De elektriciteit die hierbij wordt opgewekt wordt ingezet voor de zuivering van het inkomende afvalwater en het transport van het gezuiverde water naar de Noordzee. De gasgeneratoren hebben voldoende capaciteit om bij uitval van de energielevering door het nutsbedrijf in 90% van de tijd al het inkomende water volledig te zuiveren.

Met de huidige zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden, zogenaamde v.e.’s, kan de installatie probleemloos het afvalwater zuiveren van inwoners en bedrijven van Den Haag en omstreken. Op een terrein, met een oppervlakte van 5 hectaren, kan AWZI Houtrust gemiddeld per dag 79.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 2.600 tankwagens.

Vincent van der Hoek, Project Manager bij Topec zegt: “Op dit moment zijn we bezig met de inbedrijfstelling van de laatste set en hopen we het volledige project naar tevredenheid van de klant zo snel mogelijk op te leveren. Wij danken Delfluent dat we een bedrage hebben mogen leveren aan het duurzamer én betrouwbaarder maken van de benodigde elektriciteit bij het zuiveringsproces van AWZI Houtrust.”

Leveringsomvang
– 4 x MWM TCG 2020 V12 motoren
– 4 x Marelli MJH 500 LA4 generatoren
– 4 x Gasstraten, warmte-eilanden, uitlaatgassystemen, rookgaskoelers, smeeroliesystemen en aangepaste ventilaties.
– 4 x Warmtekrachtkoppeling besturingspanelen
– 1 x Algemeen besturingspaneel